Zvicra dhe Kosova me bashkëpunim për migrimin

4 vite më parë

Zvicra dhe Kosova me bashkëpunim për migrimin

 
Ministria e Punëve  Brendshme e Kosovës dhe  Departamentit Federal për Punë  Jashtme, i Qeverisë  Zvicrës, nënshkruan Marrëveshje bashkëpunimi për Projektin: Fuqizimi i Autoriteteve për Menaxhm  Migrimit  Kosovë.  
 
Kjo marrëveshje është në përputhje  Marrëveshjes Kornizë, lidhur me Bashkëpunimin Teknik dhe Financiar, si dhe ndihmën humanitare ndërmjet Këshillit Federal Zviceran dhe Qeverisë  Kosovës, nënshkruar  6 tetor 2010 dhe që ka hyrë  fuqi  16 dhjetor 2010. 
 
Ministria e Punëve  Brendshme e Qeverisë  Republikës  Kosovës dhe Departamenti Federal për Punë  Jashtme i Qeverisë  Zvicrës, duke vepruar përmes Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, kanë rënë dakord mbi termat dhe kushtet e përcaktuara. /Aktivpress