Së fundmi është shpikur një kompjuter i ri i cili mund të monitorojë aktivitetin e trurit dhe ta kthejë në imazh atë që përdoruesi po mendon.

Ndërsa shikonin imazhet, EEG-të e subjekteve  ushqeheshin në një rrjet nervor, një algoritëm i frymëzuarnga truri i vërtetë që më pas nxirrte përfundimin nëse një imazh zbulohej nga truri në përputhje me atë që kërkonin subjektet.

Rrjeti nervori shte në gjendje të përshtaste parashikimin e tij për atë fytyrë personi që mendonte dhe të gjeneronte imazhe në përputhje me rrethanat.

Përfundimisht, imazhet e gjeneruara nga kompjuteri progresivisht përputheshin me ato të menduara nga pjesëmarrësit, me një saktësi prej 83 përqind.

Shkencëtarët besojnë se ky zhvillim do të mund të përdoret për të ndihmuar kreativitetin si dhe duke marrë një kuptim më të mirë se si njerëzit perceptojnë gjërat.