Shoqërisë civile kundër ekstremizmit të dhunshëm

4 vite më parë

Shoqërisë civile kundër ekstremizmit të dhunshëm

Sot mbahet konferenca “Angazhimi i Shoqërisë Civile kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”.

Konferenca organizohet pas aktiviteteve të trajnimit që janë mbajtur në Pejë, Mitrovicë Jugore, Gjilan, Ferizaj dhe Kaçanik.

Në konferencë do të marrin pjesë të gjithë pjesëmarrësit e komunave të zgjedhura, të cilët janë të trajnuar në bazë të Strategjisë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmin që shpie në terrorizëm 2015-2020 dhe planin e saj të veprimit.

Në konferencë po ashtu do të jenë të pranishëm ministra, ambasadorë, përfaqësues të besimeve fetare.