“Serbia po shkel Marrëveshjen e CEFTA-s dhe atë të Brukselit”

10 muaj më parë

“Serbia po shkel Marrëveshjen e CEFTA-s dhe atë të Brukselit”

Serbia vazhdon të shkelë Marrëveshjen e CEFTA-s dhe të Brukeselit gjatë qarkullimit të mallrave nga Bashkimi Europian transit për në Republikën e Kosovës.

Ajo po detyron bizneset e Kosovës që të regjistrohen dhe paguajnë taksa. Shqetësimet e bizneseve për mos përfshirje të shumicës së rekomandimeve në pakon e rimëkëmbjes ishte temë e diskutimit që Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) kishte me ministrin e Tregtisë dhe Industrisë, Vesel Krasniqi.

Kjo po ndikon në ngritjen e ҫmimit të produkteve, me ҫka po dëmtohet qytetari i Kosovës dhe bizneset, për pasojë bizneset tona po detyrohen pa dëshirën e tyre të kërkojnë tregje të tjera.

Një gjë e tillë po ndikon edhe në marrëdhënien e Kosovës me shtetet e Bashkimit Europian si me Gjermaninë, Italinë, Slloveninë, Austrinë, Kroacinë, Holandën…etj. Me këtë rast, OAK do t’i drejtohet me një letër njoftimi edhe BE-së duke treguar se Serbia nuk është duke respektuar marrëveshjet e nënshkruara deri më tani.

Lidhur me këtë çështje si dhe problemet me Ligjin për Tregti të Brendshme, vendimi për ndalimin e importit të vajit të palmës, rastin e biznesit Trofta duke mos pasur mundësi të eksportit të peshkut në Maqedoninë e Veriut, rast ky i cili është aktiv për më shumë se një vit dhe ende nuk ka marrë zgjidhje definitive si dhe ҫështjes së vendosjes së flamujve për të gjitha produktet, ishin problemet të cilat OAK i shpalosi para minstrit të Tregtisë dhe Industrisë, Vesel Kraniqi.

OAK ka ngritur si ҫështje tjetër shqetësuese edhe nevojën që Ligji për Tregti të Brendshme të diskutohet me palët e interesit dhe të shkojë sa më parë në Kuvend, Ligji për investime strategjike dhe heqja e detyrimit për pagësën e TVSH-së për blerjen e lëndës së parë brenda vendit.

Sipas OAK-së, në rast se nuk përkrahet me urgjencë biznesi, zvogëlimi i numrit të punëtorëve do të jetë i pashmangshëm.

Anëtarët e Bordit, Lulzim Begaj dhe Arsim Selmonmusaj kërkuan sqarime shtesë nga ministri Veseli rreth vendimit për ndalimin e importit të vajit të palmës si dhe çështjes së vendosjes së flamujve në artikuj tek marketet, duke pasur parasysh se taksa tashmë është larguar.

Ministri Veseli, ceku se disa nga kërkesat tona tashmë i kanë adresuar dhe janë duke pritur përgjigje. Sa i përket problemeve me transportin e mallrave nëpër Serbi, ai theksoi se do të bëjë një reagim institucional për këtë çështje. Përderisa për vendimin e fundit që ndalon përkohësisht importin e vajit të palmës ministri shpjegoi në detaje se përse është marrë ky vendim, i cili gjithsesi është i përkohshëm, por ka për qëllim që t’i mbrojë bizneset dhe prodhuesit e përgjegjshëm.

Në këtë takim OAK u përfaqësua nga Skënder Krasniqi, kryetar i Bordit.