Qeveria planifikon themelimin e “Fondit të Ekselencës”, ja me kë u konsultua Kurti

3 muaj më parë

Qeveria planifikon themelimin e “Fondit të Ekselencës”, ja me kë u konsultua Kurti

“Ne duam t’i shtojmë vlerë sistemit tonë demokratik dhe t’u përgjigjemi nevojave të qytetarëve, prandaj duam maksimumin që mund të marrim nga ekspertiza”, tha kryeministri Albin Kurti, në hapje të diskutimit konsultativ me donatorë, për një sfidë sistematike me të cilën po përballet Qeveria.

Në takimin e ftuar lidhur me mekanizmin që do të themelojë Qeveria, “Fondi i Ekselencës” u bisedua për mbështetjen e mundshme nga donatorët, qoftë me asistencë teknike ose me ndihmë të pjesshme financiare.

“Një fond i tillë do të mbështesë iniciativat tona të shumta zhvillimore, do të përshpejtojë reformën në sektorin tonë publik dhe do të na ndihmojë të arrijmë objektivat tona prioritare si vend”, tha kryeministri.

Ai theksoi përkushtimin ndaj reformave dhe vizionin e Qeverisë për të mundësuar zhvillim të qëndrueshëm dhe të shpejtë, në një demokraci që funksionon mirë dhe shoqëri të drejtë.

“Dikush mendon që ky synim është shumë ambicioz, por kështu janë ëndrrat dhe shpresat e qytetarëve tanë”, tha kryeministri, duke shtuar se duhet të synojmë diçka më të mirë, më të madhe dhe të punojmë pa u lodhur drejt arritjes së saj, ndryshe puna jonë bëhet e rëndomtë. “Po, ne mund të mbërrijmë përmirësime kozmetike aty këtu, por jo transformimin që i duhet vendit tonë”, theksoi ai.

Kryeministri rikujtoi që për punësimin në pozitat e larta në institucione publike është intervenuar në përmirësimin e përbërjes së Komiteteve vlerësuese, që më parë përbëheshin vetëm nga zyrtarët publikë dhe tani aty bëjnë pjesë edhe specialistë të sektorit privat.

“Aktualisht jemi në procesin e përditësimit të Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit (SKZh) dhe objektiv yni është konsolidimi dhe integrimi i të gjithë mekanizmave të rëndësishëm të planifikimit në një plan të vetëm”, tha Kurti.

Në kuadër të këtyre ndryshimeve janë paraparë katër shtylla kryesore: rritja e shpejtë dhe e qëndrueshme ekonomike, zhvillimi i barabartë njerëzor, siguria dhe sundimi i ligjit dhe qeverisja e mirë.

Kurti theksoi se nevojat e Kosovës janë të mëdha, prandaj duhet të identifikojmë përkrahjen që na duhet për të shtyrë përpara zhvillimin dhe fuqizimin. Ai shtoi se janë bërë konsultime ndërinstitucionale të Zyrës së Kryeministrit me ministritë e linjës./AKTIV PRESS/