Policia thërret këta kandidatë që t’u nënshtrohen intervistave për t’u bërë polic

2 muaj më parë

Policia thërret këta kandidatë që t’u nënshtrohen intervistave për t’u bërë polic

Policia e Kosovës ka publikuar listën e kandidatëve të cilët kanë plotësuar kushtet për t`iu nënshtruar intervistave me gojë, pasi kanë kaluar me sukses testet për shkathtësi fizike.

“Të gjithë kandidatët të cilët me sukses kanë kaluar testin e shkathtësive fizike ftohen për interviste me gojë. Vendi i mbajtjes së intervistës me gojë është në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, Administrata e PK-së në Prishtinë. Sipas orarit të paraqitur në listat e publikuara në ueb faqen zyrtare të Policisë së Kosovës, në adresën: ëëë.kosovopolice.com dhe në të gjitha Drejtoritë Rajonale të Policisë së Kosovës”, thuhet në njoftimin e Policisë.

“Kandidatet ditën e zhvillimit të intervistës duhet te paraqiten se paku 15 minuta para kohës se caktuar dhe duhet të kenë me vete: Numrin e aplikacionit, Letërnjoftimin ose pasaportën e Republikës së Kosovës” thuhet në njoftim.

Lista e kandidatëve që kanë të drejtë t`i nënshtrohen intervistave:

https://sites.google.com/vieë/rezultatetetestit