Objektivat strategjike për Zvogëlim të Rrezikut nga Fatkeqësitë

5 vite më parë

Objektivat strategjike për Zvogëlim të Rrezikut nga Fatkeqësitë

Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave e Ministrisë së Punëve të Brendshme, promovoi Strategjinë dhe Planin e Veprimit 2016 – 2020, për Zvogëlim të Rrezikut nga Fatkeqësitë.

Ministri i Punëve të Brendshme, Skender Hyseni tha se kjo strategji përmbledhë për herë të parë në një dokument të gjitha fushat të cilat lidhen me zvogëlimin e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësive tjera.

“Strategjia për Zvogëlim të Rrezikut nga Fatkeqësitë, është hartuar në harmoni me standardet dhe politikat e Bashkimit Evropian dhe Programit të Kombeve të Bashkuara për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë dhe Ngrohjen Globale. Në këtë drejtim, Strategjia synon të forcojë edhe më tutje bashkëpunimin rajonal dhe ndërkombëtar”, tha Hyseni, transmeton Aktivpress.

Hyseni siguroi mbështetje dhe përkrahje në zbatimin e kësaj Strategjie dhe inkurajoi edhe udhëheqësit tjerë të lartë të ofrojnë përkrahje të qëndrueshme.

Ai tha se Strategjia për Zvogëlimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë fokusohet në përmbushjen e katër objektivave strategjike, që sipas tij janë:

1. Integrimi i Zvogëlimit të Rrezikut në politika dhe plane zhvillimore, si dhe  mbikëqyrja;

2. Fuqizimi i kapaciteteve për menaxhimin e rreziqeve nga Fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera;

3. Krijimi i komuniteteve të sigurta dhe të qëndrueshme nga fatkeqësitë;

4. Vetëdijësimi dhe nxitja e institucioneve dhe subjekteve për rreziqet nga Fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera.

Në këtë konferencë folën edhe Valbona Bogujevci, koordinatore programit të UNDP-së në Kosovë dhe Willy Eyer, përfaqësues nga Platforma Kombëtare për Rreziqe Natyrore(PLANAT).

“Si pjesë përbërëse e Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes për Stabilizim Asocim, si dhe Planit Vjetor të Dokumenteve Strategjike për vitin 2016, kjo Strategji ka për qëllim zvogëlimin e rreziqeve ekzistuese dhe parandalimin e rreziqeve të reja, fuqizimin e qëndrueshmërisë, duke përfshirë përgjegjësinë primare të shtetit për të parandaluar dhe zvogëluar rrezikun nga fatkeqësitë, angazhimin e tërë shoqërisë dhe institucioneve shtetërore”, thuhet në komunikatë të ministrisë./Aktivpress