Ndalohen vizitat në burgje, por krijohen disa lehtësira tjera në komunikim

1 muaj më parë

Ndalohen vizitat në burgje, por krijohen disa lehtësira tjera në komunikim

Shërbimi Korrektues i Kosovës, njofton se duke pas për bazë numrin në rritje të rasteve me COVID 19 në shtetin tonë, me qëllim të parandalimit të përhapjes së pandemisë dhe mbrojtjes së shëndetit të burgosurve dhe stafit në institucionet korrektuese, është detyruar që të ndërmarrë veprime të nevojshme, me ç`rast ka nxjerrë Urdhër Operativ për ndalimin e përkohshëm të vizitave familjare, vizitave të organizatave joqeveritare dhe vikendeve për të burgosur, transmeton AktivPress.

Kjo ndalesë fillon së zbatuari nga data 21.10.2020, e deri në një vendim tjetër.

Si alternativë në të gjitha institucionet korrektuese do mundësohen telefonatat me të shpeshta dhe sistemi i komunikimit virtual përmes SKYPE sipas procedurave institucionale. Po ashtu, për shkak të ndalimi te përkohshëm të vizitave, pastrimi i rrobave për të burgosur do të organizohet në Institucione.

Nga ky vendim përjashtohen Institucioni i Avokatit të Popullit dhe mbrojtësit rasteve të gjykimit, të cilat janë në zhvillim.

Shërbimi Korrektues i Kosovës thotë se do të vazhdojë bashkërendimin institucional me institucionet relevante të Republikës së Kosovës dhe do të mbajë të informuar opinionin e gjerë rreth hapave në vazhdim./AKTIV PRESS/