MTI, synon të jetë transparete në prokurim dhe tenderim

4 vite më parë

MTI, synon të jetë transparete në prokurim dhe tenderim

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, synon që të jetë transparente gjatë procesit të dhënies së kontratave publike, procedurave të prokurimit dhe tenderimit.

Për këtë qëllim, sot në këtë ministri do të nënshkruhet një marrëveshje për bashkëpunim me Platformën CiviKos.

Kjo marrëveshje pos tjerash parasheh edhe monitorimin e zbatimit të legjislacionit në fuqi lidhur me mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit si dhe legjislacionit lidhur me infrastrukturën e cilësisë./AktivPress