Mjete shtesë financiare për sistemin e prokurimit elektronik

3 vite më parë

Mjete shtesë financiare për sistemin e prokurimit elektronik

Me kërkesë të ministrit në detyrë të Financave Avdullah Hoti, Qeveria e Kosovës ka ndarë sot mjete shtesë financiare për Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik.

Hoti theksoi se “mjetet financiare të ndara për KRPP në shumën prej 131,155 euro, kanë për qëllim mbulimin e obligimeve kontraktuese nga kontrata me operatorin ekonomik, nga kjo shumë 61,155 mijë euro për shpenzime kapitale, si dhe 70 mijë euro për mirëmbajtjen e platformës elektronike, ku e cila kalon nga kontraktori në përgjegjësi të KRPP-së”.

Sipas, tij këto mjete janë ndarë për mirëmbajtjen e teknologjisë informative, e cila do të sigurojë funksionimin normal të platformës së e-prokurimit./AktivPress