KE nënshkruan marrëveshje për asistencë financiare me Kosovën në vlerë prej 100 milionë eurosh

11 muaj më parë

KE nënshkruan marrëveshje për asistencë financiare me Kosovën në vlerë prej 100 milionë eurosh

Komisioni Evropian e ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Kosovën për t’i hapur rrugë disbursimit të parë prej 50 milionë eurosh si asistencë makro financiare për Kosovën.

Kësti i dytë prej 50 milionë eurosh mund të disbursohet më vonë këtë vit ose në fillim të vitit 2021.

“Fondet e AMF do të vihen në dispozicion në formë të kredive afatgjata me kushte mjaft të volitshme. Fondet do të kontribuojnë në forcimin e stabilitetit makroekonomik, në mënyrë që burimet financiare të qeverisë të mund të ndahen për të lehtësuar pasojat e rënda socio-ekonomike të shkaktuara nga pandemia”.

“Nataliya Apostolova, Shefe e Zyrës së BE-së në Kosovë/Përfaqësuese Speciale e BE e mirëpriti nënshkrimin e marrëveshjes dhe i bën thirrje Kuvendit të Kosovës që me shpejtësi të vazhdojë me ratifikimin e kësaj marrëveshjeje të financimit, kështu që mos të vonohet procesi i disbursimit të përkrahjes financiare”.

“Me Memorandum të Mirëkuptimit u dakorduan nëntë kushte të politikave të cilat e mbështesin programin. Ato përfshijnë masat që lidhen me forcimin e financave publike dhe stabilitetin financiar, adresimin e papunësisë së të rinjve dhe përmirësimin e qeverisjes së mirë dhe luftën kundër korrupsionit”.