Gruaja me shami punëson femrat që nuk mund të shkollohen

9 muaj më parë

Gruaja me shami punëson femrat që nuk mund të shkollohen

Në Drenas gjendet fabrika e këpucëve “Go Long”. Në këtë fabrikë punojnë 13 gra dhe 6 burra. Drejtoresha e kësaj fabrike, Azemine Kukaj-Kajoshi e cila bart mbulesën, thotë se vështirësitë dhe mundësitë e punësimit të grave me mbulesë janë të shumta.

Mirëpo, sipas saj edhe gratë të cilat nuk bartin mbulesën e kanë të vështirë të punësohen.

Kjo fabrikë është hapur me qëllim të ngritjes së punësimit, veçanërisht me fokus te gjinia femërore.

Hapja e kësaj fabrike, sipas Kajoshit, do të ndihmojë gratë dhe vajzat të cilat nuk kanë mundësi materiale për shkollim.

Në Kosovë vetëm 12 për qind e grave janë të punësuara.

Gruaja me shami punëson femrat që nuk mund të shkollohen

Në Drenas gjendet fabrika e këpucëve “Go Long”. Në këtë fabrikë punojnë 13 gra dhe 6 burra. Drejtoresha e kësaj fabrike, Azemine Kukaj-Kajoshi e cila bart mbulesën, thotë se vështirësitë dhe mundësitë e punësimit të grave me mbulesë janë të shumta.

Posted by Jo në emrin tim on Tuesday, 13 February 2018