5 këshillat brenda pasaportës shqiptare të kohës së Zogut

1 vit më parë

5 këshillat brenda pasaportës shqiptare të kohës së Zogut

Pasaporta shqiptare e viteve ’30-ta brenda saj kishte pesë këshilla për ata që pajiseshin me këtë dokument.

Në faqen e brendshme të pasaportes shkruhej: 

1: Të dish dhe të jesh sigurt se fatbardhësia dhe lumturia jote gjendet në Shqipëri, e cilatë jep nder e të fal emrin shqiptar. 

2:Ruaje mirë karakterin kombëtar dhe kryelartësinë shqiptare; bindju lidhjeve dheurdhërave të vendit kudo që të jesh. 

3: Çdo shqiptar është vëllai yt: nderoje kurdoherë dhe ndihmoje kur të ketë nevojë. 

4: Mos e përbuz gjuhën e nënës tënde duke folur gjuhë të huaja kur nuk është nevoja. 

5: Ndero flamurin e atdheut tënd; kush nuk e nderon shenjën e kombësisë, e çnderonvendin e vet.